” درسخونه” یک فضای مطالعاتی آرام و علمی برای دانش آموزان

بعد از ساعات رسمی کلاسی مدرسه فراهم میکند .

 دانش آموزان نیازمند محیطی آرام و به دور از حاشیه ها برای مطالعه هستند .

درس خونه در درسخونه درس میخونه   

آدرس تلگرام و اینستاگرام درسخونه : DARSKHOONEE@