برای ورود به سامانه ی آموزش الکترونیکی کلیک کنید

 

در این  واحد آموزشی تلاش میکنیم  که بهترین شرایط تحصیل و رشد شناختی و اجتماعی را برای دانش آموزان خود فراهم آوریم

و به یاری خداوند در این مسیر تا کنون موفقیت های

چشم گیری داشته ایم

مدرسه مهمترین مؤسسه آموزشی است، که بیشتر فعالیتهایش صرف تربیت نسل آینده جامعه می‌شود.

مدرسه در توسعه و حفظ و حراست از تمدن گذشتگان و انتقال آن به نسل آینده، سهم بسیار زیادی دارد.

یک مدرسه خوب دارای شرایط خاص خودش  است. قسمتی از این ویژگی ها ظاهری و فیزیکی هستند،

موقعیت مکانی مدرسه، ظرفیت و تعداد کلاسها، زمین ورزش، حیاط مناسب، وسایل و امکانات آموزشی و …

 

 

 یک مدرسه خوب، ویژگی هایی نیز باید داشته باشد،

 

این ویژگیها روح مدرسه را می سازد که با انسانهایی که عهده دار آموزش در مدرسه هستند

ارتباط تنگاتنگ دارد.

در واقعیت آنها هستند که دانش اموزان را در جهت رسیدن به اهداف بزرگ و سرافرازی جامعه یاری می‌دهند

 دانش‌آموزان، گردانندگان چرخ‌های فعالیت های مختلف جامعه خواهند بود، باید برای زندگی در یک اجتماع واقعی تربیت شوند. از این رو می دانیم فعالیت های مدرسه باید به صورت واقعی و بدور از هر نوع تصنع و ظاهرسازی انجام پذیرد.

مدرسه وظیفه دارد حقایق زندگی و واقعیت های اجتماعی را به همان گونه که در جامعه رایج است، در اختیار دانش‌آموزان قرار داده و حوادث و تحولاتی را که در خارج و داخل مدرسه اتفاق می‌افتند، عیناً و بدون هیچ تغییری برای آنها توضیح دهد.

می دانیم که شخصیت کارکنان مدرسه و به ویژه معلمان از عوامل بسیار مؤثر در هدایت و رهبری دانش‌آموزان است و  آنچه بیشتر در مدرسه مورد توجه نوجوانان قرار می‌گیرد، صداقت و قاطعیت کارکنان آن است.

تمامی کارکنان مدرسه باید اعمال و رفتار شایسته‌ای داشته باشند و به گفته‌های خود جامه عمل بپوشانند،

تا بتوانند الگوی مناسبی برای شاگردان باشند.

مسئولین مدرسه باید شجاعت اخلاقی داشته باشند، در مقابل وقایع و اتفاقاتی که در مدرسه و جامعه روی می‌دهد، فقط واقعیت ها را در نظر بگیرند و به دانش‌آموزان منتقل کنند و حتی در مورد اشتباهاتی که ممکن است از آنان سر بزند، با جرأت حقیقت را بیان کنند و با صراحت لهجه به خطای خود اعتراف نمایند، تا شاگردان نیز از آنها درس زندگی بگیرند و در گفتار و رفتار خود صادق باشند

مدرسه خوب یک محیط یادگیرنده و سرزنده و شاداب و سالم  برای دانش آموزان فراهم می کند .

از اینکه با ما همراه هستید سپاسگزاریم