دخترانمان را برای زمان خودشان تربیت کنیم

0

بازدید کننده محترم سایت .سلام .

دبیرستان مهد اسلام میکوشد  بهترین شرایط تحصیل و پرورش فکری را برای دانش آموزان خود فراهم نماید و به یاری خداوند در این مسیر تا کنون موفقیت های چشم گیری داشته است. از اینکه...

0

مسئولیت های مدرسه خوب چیست ؟

مدرسه مهمترین مؤسسه آموزشی است، که بیشتر فعالیتهایش صرف تربیت نسل آینده جامعه می‌شود. مدرسه در توسعه و حفظ و حراست از تمدن گذشتگان و انتقال آن به نسل آینده، سهم بسیار زیادی دارد....

0

فرصت محدود است

    امام علی علیه السلام فرمودند: اِغتَنِمُوا الفُرَص فَاِنَّها تَمُرُّ مَرَّ السَّحاب   فرصت محدود است و وظایف و کارها بسیار. باید دست بر زانو گذاشت و همین امروز اقدام کرد. فردا ممکن است...