جاناتان برگمن معلمی است که در گذشته کلاس معلم محور را دوست داشت اما زمانی که دید دانش آموزانش با معکوس کردن آموزش بیشتر درگیر آموختن می شوند، روش قبلی خود را رها کرد و اکنون به عنوان یکی از دو بنیانگذار شیوه “یادگیری معکوس” شناخته می شود. اصطلاح یادگیری معکوس (Flipped Learning یا کلاس معکوس) در چند سال اخیر در دنیای آموزش حسابی سروصدا بپا کرده است و اکنون در اسپانیا، آمریکا، تایوان، کره، چین، ژاپن، هلند و در سراسر دنیا در حال رشد و استقبال است. تمام معلمانی که در سراسر جهان از روش یادگیری معکوس استفاده می کنند آن را تحولی شگرف در شیوه های آموزشی می دانند که ضمن کم کردن از زمان آموزش، برآیند و نتیجه بهتری دارد.

به بیان ساده یعنی در خانه ویدیوهای آموزشی و یا سخنرانی یا تدریس معلم را تماشا کنید و در کلاس با حضور معلم تکلیف و تمرین را انجام دهید. یا بعبارتی دیگر در سیستم فعلی و رایج، معلم در کلاس آموزش می دهد و دانش آموز در خانه تمرین می کند و تکالیفش را انجام می دهد. اما در یادگیری معکوس، این فرآیند برعکس شده است یعنی دانش آموز فیلم تدریس معلم را در خانه می بیند و فردا در کلاس و با نظارت معلم تکالیف مربوطه را انجام می دهد.

بنیانگذاران این روش، جاناتان بِرگمن (Jonathan Bergmann) و آرون سَمز (Aaron Sams) هستند که البته خود اذعان می کنند که برخی از معلمان در جاهای دیگر سالهاست که این روش را اجرا می کنند پس آنها خود را خالق و مبدع این روش نمی دانند بلکه می گویند ما پیشگام این روش هستیم. آنها بر این باور هستند که نقش محوری معلم فقط ارائه اطلاعات به دانش آموز نیست بلکه تسهیل یادگیری است.

     آدرس کانال رسمی یادگیری معکوس دبیرستان در شبکه تلگرام 

Mahdeslamlearning10@

Mahdeslamlearning11@

در فرایند یادگیری یک مبحث، نکته مهم و اولیه و مؤثر، تدریس معلم است، اما در شیوه کنونی آموزشی، تدریس یکبار در کلاس اتفاق می افتد و اگر دانش آموز در آن یکبار، غایب باشد یا حضور ذهن نداشته باشد یا نیازمند توضیح بیشتر باشد یا لازم به تکرار تدریس باشد، یا به هر دلیل دیگری مطلب را دریافت نکند، یادگیری آن مطلب برای او آسان نخواهد بود. در حالیکه در یادگیری معکوس، دانش آموز می تواند تدریس معلم را بارها و بارها تماشا کند، عقب و جلو کند، مکث کند، تمرکز کند، تکرار کند و ذخیره کند. مشکل همیشگی تفاوت های فردی در درک مطلب دیگر وجود نخواهد داشت. هرچند روش یادگیری معکوس در جهان امروز روش بسیار جدیدی است (شروع از سال ۲۰۰۷) اما بواسطه تکنولوژی سریعاً وارد ایران شده و اکنون برخی معلمان از آن استفاده می کنند. می توان ادعا کرد که روش یادگیری معکوس معجزه نمی کند و اصلاً شیوه و طرح خاصی ارائه نمی کند بلکه فقط جای تدریس و تمرین را عوض می کند؛ تدریس در خانه و تمرین در مدرسه.

در این شیوه آموزشی با همان اجزای سنتی کلاس سر و کار داریم اما چیدمان و نتیجه ای که از آن حاصل میشود می تواند متفاوت باشد آموزش محتوای درس در فضایی خارج از کلاس اتفاق می افتد انجام تکالیف ، تکرار و تمرین ، پرسش و پاسخ و بحث بر روی مباحث آموزشی بخشی از فعالیت کلاسی است که جایگزین تدریس در کلاس درس میشود .تغییر چیدمانی که منجر به پویایی کلاس ، افزایش انگیزه و یادگیری عمیق تر میشود .

آموزش به روش معکوس رویکردی نسبتاً جدید در دنیاست . در این روش معلم محتوایی که قرار است در یک جلسه به فراگیران آموزش دهد پیش تر در اختیار آنها قرار میدهد آنها باید در خانه یا فضایی به غیر از کلاس درس ، به صورت انفرادی محتوای آموزشی مورد نظر را با دیدن فیلم یا آزمایش ، فایل متنی و صوتی یا هر آنچه معلم برای یادگیری بهتر موضوع جلسه کلاسی در اختیارآنها قرار داده بیاموزند و در کلاس درس حاضر شوند .کلاس درس مکانی برای گفتگو بر روی دانسته هاست .رفع اشکال ، پرسش و پاسخ و حل تمرین از جمله اتفاقاتی هستند که در کلاس درس رخ میدهند .فعالیت هایی که قرار است در خانه اتفاق بیفتد جایگزین تدریس در کلاس درس میشود و از این رو به این روش آموزشی روش آموزش معکوس می گویند .

 

پیشرفت فناوری ، فعالیت های یاد دهی _ یادگیری را از حالت سنتی و منفعل به یادگیری فعال و تلفیقی تغییر داده است .یادگیری ترکیبی رویکردی است که با کمک فناوری چند رسانه ای بوجود آمده است .در این رویکرد دانش آموز به شیوه متعارف با تعامل مستقیم در کلاس و استفاده از ابزار چندرسانه ای و فناوری مبتنی بر وب ، درس را فرا میگیرد.اگر چه این رویکرد یادگیری سنتی را به یادگیری مدرن تبدیل میکند اما یادگیری سنتی و نقش مهمش را نادیده نمی گیرد .یادگیری ترکیبی به معنای طراحی دوباره مدل تدریس است که در آن آموزش سخنرانی محور به آموزش دانش آموز محور تغییر کرده و دانش آموزان فعالیت و تعامل بیشتری دارند .استفاده از روش آموزشی کلاس معکوس پاسخ به یک سؤال اصلی است : بهترین روش استفاده از زمان ارتباط چهره به چهره با فراگیران چیست؟ زمان حضور در کلاس درس برای معلم و فراگیران ارزشمندترین زمانی است که اگر با سؤالی مواجه شوند می توانند آن را برطرف کنند . در حالی که معمولاً در کلاس های سنتی و متداول دانش آموزان در خانه و هنگام انجام تمرین و تکالیف است که با مشکل مواجه میشوند و نیاز به حضور بیش از پیش معلم دارند . ایده کلاس معکوس می تواند پاسخ جامعی به این سؤال باشد .