مدرسه مکانی برای یادگرفتن و یاددادن هاست

مدرسه مکانی برای تمرین زندگی

دوستی ها و بالندگی هاست

سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ مدرسه مهداسلام

هر روز ساعت ۷ صبح  درب مدرسه توسط مهماندار محترم باز می شود

و تا ساعت ۲۴ چراغ های یادگیری آن روشن است

ساعت ۲۴ مدرسه محازی با خاموش شدن چراغ کلاس های تعاملی خاموش می شود

زندگی در مدرسه زندگی همیشه جاری است  🙂


آنچه در این مدرسه اهمیت زیادی دارد

یادگیری زندگی است 

و تلفیق یادگیری کتاب های درسی  و یادگیری مهارت های زندگی در مدرسه

ما را به ایجاد و پیاده سازی طرح یادگیری مشارکتی در تمامی کلاس های درسی رساند

یادگیری مشارکتی ⇓⇓

 

 

 

کانال های رسمی دبیرستان دخترانه ی غیردولتی مهداسلام که تا

سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۳۸۸ 

یاری دهنده یادگیری و آموزش کلاس های درس حضوری بود را می توانید در آدرس های زیر دنبال کنید

کانال یادگیری معکوس پایه دهم به نشانی :

mahdeslamlearning10@

کانال یادگیری معکوس پایه یازدهم به نشانی :

mahdeslamlearning11@

کانال درسخونه به نشانی :

darskhoonee@