محیط یادگیری مطلوب محیطی است که

دانش آموزان در آن احساس راحتی و کارآمدی بیشتری داشته باشند .

پای شما قلب دوم شماست .

چرا؟

حتما این مطلب را شنیدید که پای انسان قلب دوم انسان نیز به شمار می آید .

کار قلب پمپاژ خون به تمام بدن است . بطن چپ قلب خون شریانی (‌اکسیژن دار )‌را به تمام بدن میرساند تا اکسیژن و غذ ا به تمام بافت های بدن برسد .بطن راست قلب خون وریدی (‌گاز کربنیک دار )‌ را به ریه میرساند تااکسیژن گیری کند و گاز کربنیک را نیز از راه ریه دفع کند.هیچ فکر کردید خونی که از بطن چپ قلب در سراسر بدن پخش میشود چگونه مجددا به قلب برگردنتیجه تصویری برای قلب انسان چگونه کار می کندانده میشود ؟‌                       قطعا  قدرت پمپاژ بطن چپ تا مویرگ های انتهایی مستهلک شده و نمیتواند خون را به سمت قلب ( دهلیز راست )‌ پمپاژ کند  .میتوان گفت خون نواحی از بدن که از سطح قلب بالاتر قرار گرفته یا حداقل همسطح قلب قرار داشته باشند خود به خود (به دلیل گراویته )‌ به قلب باز میگردد ولی قطعا خون اعضای پایین تر از قلب باید با یک مکانیسم دیگری به قلب برگردد .آن مکانیسم کدام است ؟خون پس از پیمودن سراسر بدن از طریق وریدهای مجهز بع دریچه های مخصوص یکطرفه معروف به دریچه های لانه کبوتری بع قلب باز میگردد .صرف وجود ورید ( سیاهرگ ) دارای دریچه های یاد شده نیز نمیتواند خون را به قلب برگشت دهد . باید این وریدها تحت فشار متناوب قرار گیرند تا خون از طریق دریچه های یک طرفه به سمت قلب رانده شود .چه عاملی باید این فشار متناوب را ایجاد کند ؟

این عضلات بدن به خصوص عضلات ساق و ران هستند که با فعالیت و انقباض متناوب ارادی و بعضا غیرارادی باعث فشرده شدن وریدهای مجاور شده و خون از دورترین نقطه بدن به سمت قلب بازگردانده میشود .بنابراین عضلات تحتانی (‌پاها)‌ در پمپاژ خون به سمت سینه کاری همانند کار قلب انجام میدهند.و این چنین است که پای شما قلب دوم شما محسوب میشود .لازمه کار این قلب سلامتی پا میباشد .

در جدید ترین تحقیقات که از طرف سازمانهای آموزشی در دنیا انجام شده است ارتباط بین یادگیری دانش آموزان و نداشتن کفش در محیط یادگیری را نه تنها مثبت ارزیابی کرده اند بلکه مشاهده کردند یادگیری به صورت چشمگیری کاهش میابد .

در این تحقیقات آمده است :

نداشتن کفش در محیط یادگیری سبب

۱.کاهش اضطراب دانش آموزان به طور چشمی شود .

۲. استرس محیط مدرسه در این دانش آموزان بسیار کمتر دیده شده است .

۳ . روحیه همکاری بین دانش آموزان بیشتر بوده است .

۴. یادگیری در این محیط بیشتر از محیط های دیگر بود که دانش آموزان دارای کفش بودند .

با توجه به این تحقیقات کشور انگلستان از مدارس خود خواسته است که هرچه سریعتر امکانات ایجاد مدارس بدون کفش را آماده کنند .

 

دبیرستان مهداسلام با رویکرد پیداسازی           نوین ترین             طرح های آموزشی و یادگیری دنیا با اهداف ذکر شده در تحقیقات علمی انجام شده و البته جهت دنبال کردن اهداف و رویکرد هایی که در ذیل آماده است اقدام به مفروش کردن کامل مدرسه نموده است .

 

۱. دبیران جهت پیاده سازی الگوهای نوین تدریس نیازمند محیط های منعطف آموزشی هستند که با طرح مدرسه بدون کفش فراهم می شود 

 

۲. طرح های درسخونه و اردو های مطالعاتی دانش‌اموزان که بعد از ساعت مدرسه برقرار  می شود نیازمند محیطی گرم و آماده تر برای درس خواندن است .

 

۳.اردوهای

( شبی در مدرسه ) با ایجاد امکانات بیشتر قابلیت اجرا را پیدا می کند.

 

 

 

 

اینجا زندگی هر روز تمرین می شود