صبح گاهان کنار دریاچه خلیج فارس 

امامزاده حمیده خاتون باغ فیض

موزه پروفسور حسابی

 

 

پیست ماشین سواری  کارتینگ 

 

 

موزه سنگ و کانی 

کاخ نیاوران

 

اردوی مشهد سال ۱۳۹۸

بازدید از باغ موزه نادری :

 

باغ موزه دفاع مقدس۱۳۹۸

 

 

موزه پول 

 

باغ کتاب و علم نوجوان

 

بوستان نهج البلاغه

بوستان جوانمردان

موزه علم و فناوری

آبشار تهران