تجربه آموزش مجازی را سالها
در *یادگیری معکوس *داشته ایم 

 دوران قرنطینه سال اخیر بخش  بازگشت به مدرسه   آن را به تاخیر انداخت.

گزارشی تصویری از آموزش های مجازی سال تحصیلی گذشته

——— مدرسه تعطیل نیست/ آموزش مجازی در بهار ۹۹ ——–

 

چند دقیقه با مدرسه مجازی در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹